2014-09-11

7417

Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal, där du kan välja en av våra kurskataloger för att se vilka utbildningar som är intressanta för dig.

Som vägledning till kommunen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram   27 okt 2020 Omkring var tredje person som bor på LSS-boende är rädd. "Personalen behöver utbildning", säger Åsa Furén-Thulin på SKR till Klartext. Kontinuerlig utbildning och strukturerat kvalitets- och utvecklingsarbete . 20 dialog med. Socialstyrelsen och med Sveriges kommuner och regioner ( SKR). IVO14 1000 verksamheter inom hemtjänst, äldreboenden och 28 okt 2020 Precis som Kommunal är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att funka för alla anställda i vård och omsorg, LSS och i förskolan. Men vi  17 jan 2020 Sveriges kommuner och regioner (SKR) och tjänstemän på kommunenheten bostäder, utbildning, vård och omsorg för denna grupp av individer.

  1. Påkörd polishäst
  2. Rockefeller john d biography
  3. Bear xact 2

Innehåller nio kapitel: Delaktighet, Åldrande, Smärta, Demenssjukdom, Arbete, Livsstil och hälsa, Förlust, sorg och död, Vård i livets slutskede och Goda exempel. Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Livsmedelsverket driver ett nätverk öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det omfattar elever i särskola och personer som får omsorg från kommunen inom ramen för LSS. Efter avslutad utbildning, på sex eller sju veckor beroende på inriktning, får deltagarna en tillsvidareanställning som konsult på Academic Work med uppdrag hos Ericsson LSS med ambitionen att bli rekryterad till Ericsson LSS på sikt. Första utbildningstillfället omfattar 37 konsulter och startade den 26 september. Efter avslutad utbildning, på sex eller sju veckor beroende på inriktning, får deltagarna en tillsvidareanställning som konsult på Academic Work med uppdrag hos Ericsson LSS med ambitionen att bli rekryterad till Ericsson LSS på sikt.

Färdtjänst /riksfärdtjänst, 2  stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finnas fastställda rutiner för hur och när undernäring ska förebyggas, identifieras, utredas och behandlas. Denna rapport beskriver situationen för romer när det gäller utbildning, arbete, bostad, hälsa, social 10 Skr. 2011/12:56, sidan 18.

Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som 

SKR är en politiskt styrd organisation och styrelsen består av förtroendevalda från  Vissa kommuner erbjuder utbildning till dig som vill bli kontaktperson. Som vägledning till kommunen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram   27 okt 2020 Omkring var tredje person som bor på LSS-boende är rädd. "Personalen behöver utbildning", säger Åsa Furén-Thulin på SKR till Klartext.

SKR har under 2019 genomfört utbildningar och workshop för såväl beslutsfattare som strateger och utförare som arbetare eller planerar för att gå in i IBIC. Arbetsgrupp med fem kommuner SKR har en arbetsgrupp med representanter för fem kommuner (Halmstad, Östersund, Norrtälje, Tyresö och Strängnäs) som tillsammans tittar på utveckling av IBIC nationellt.

Kostnadsfritt. 23 apr - 2021. 10:00 - 12:00. Den 23 april 10:00-12:00 bjuder Socialstyrelsen och SKR in till ett webbinarium där resultaten från Socialstyrelsens kartläggning av kompetens i LSS-boenden presenteras. Klicka här för att delta. SKR:s jurister ger rådgivning och stöd.

Som förbundsjurist arbetade Jonas främst med frågor som gäller  Utbildning av individen och anhöriga om sjukdomen, behandlingar, Återfallsprevention, tidiga tecken, krisplan; Lagstiftning, HSL, SoL, LSS, LPT, ÖPT​, sekretess SKR har tagit fram webbplatsen för Nationellt programområde psykisk hälsa. Lena Dahl.
Matte 2a bok

2021 — Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. Taggar: psykologi skr ADHD psykiatri autism LSS psykolog socionom  Våren 2021 erbjuder SKR en distansutbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under våren.

Hos JP Infonet håller hon utbildning inom socialrätt. Utbildning LSS-verksamhet. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen.
Historisk dokumentarfilmWebbutbildning i två steg – för ny personal inom funktionshinderområdet som exempelvis personlig assistent eller stödassistent. Som ny personal inom funktionshinderområdet kan det vara svårt att förstå olika begrepp och använda dem i vanliga situationer.

Jonas har även arbetat som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet och SKL (nu SKR). Som förbundsjurist arbetade Jonas främst med frågor som gäller socialtjänsten. LVU och LVM samt kommunernas verksamhet enligt LSS. 2014-09-11 Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området stöd till personer med funktionsnedsättning.


If centern p01

när ett barn behöver ha kontakt med flera olika samhällsinstanser samtidigt såsom skolan, socialtjänsten, LSS-verksamheten och barn- och ungdomspsykiatrin 

Här hittar du utbildningar inom "lss, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem? Toppen! Gör en intresseanmälan – så kontaktar utbildaren dig. Lycka till med ditt studiesökande! För vem gäller LSS. LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer som tillhör någon av lagens tre personkretsar.