OVK är en funktionskontroll av en byggnads ventilationssystem. Är huset nybyggt ska det göras en "första besikning". Är det ett befintligt flerbostadshus eller lokal, ska det göras en "återkommande" besiktning.

2368

OVK-protokollet sparar tid och bidrar till högre kvalitet och mera likartade bedömningar av brister och fel. Det hjälper till att hålla ordning på dina besiktningar och mätresult. Du får snygga utskrifter och bra statistikfunktioner. Programmet är ett bra hjälpmedel både för dig som är OVK-besiktningsman,

Funktionskontrollanten skall vid OVK besiktningen föra protokoll. Där ska resultatet av OVK besiktningen redovisas och undertecknas. Ett exemplar av protokollet ska OVK besiktningsmannen lämna till fastighetens ägare och ett exemplar ska skickas till tillsynsmyndighet för OVK … Besiktningsprotokoll för OVK av FunkiS v 1.1 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 FunkiS v 1.1 FunkiS v 1.1 FunkiS v 1.1 3.00 1.00 FunkiS v 1.1 FunkiS v 1.1 FunkiS v 1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 12:00:00 AM 0.00 12:00:00 AM 0.00 0.00 0.00 0.00 Ange alla de systemnr som OVK-besiktningen omfattar och som är relevanta för den plats där intyget skall anslås. Funkis har mall för OVK-protokoll. På På Funkis (Funktionskontrollanterna i Sverige) finns det en mall för OVK-prokoll om du behöver. Re: OVK protokollet av Thor Berggren (Medlemsnr 5365) » 10 feb 2021, 17:11 Jörgen Persson (Medlemsnr 5387) skrev: Hej Någon som vet hur man tar bort blad vid utskrift av Intyget. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 Öppna protokoll Att öppna protokoll kan utföras på 3 olika ställen.

  1. Lancet neurology impact factor
  2. Juristassistent lon
  3. Vad kostar det att utbilda sig till sjuksköterska
  4. Microblading dag 2
  5. Lars brink
  6. Soliditetgrad formel
  7. X-men fast runner

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt. BFS 2011:16 Föregående OVK-protokoll. KYLA REGLER. Besiktningsprotokoll Behörighetsnivå. Cert.nummer.

värden/luftflödesprotokoll. Användarmanual OVK. Version 1.5.

tillsammans med FunkiS utvecklat ett antal nya funktioner som ytterligare stärker REQS betydelse för ditt arbete. Det vill vi uppmärksamma med ett erbjudande speciellt riktat till FunkiS medlemmar. Välkommen till REQS! ALLT DETTA INGÅR! • Obegränsat antal OVK-protokoll • Interaktiv utbildning • Säker lagring av protokollen

24, 2.1, Uteluftskanal. På På Funkis (Funktionskontrollanterna i Sverige) finns det en mall för OVK-prokoll om du behöver Gå till denna länk. Referens nr: A. Besiktningsprotokoll. Funktionskontroll av Fax / e-post.

Hitta information om Funkis (Funktionskontrollanterna i Sverige) OVK.. Telefon: 040-41 01 ..

Auktorisation för OVK i Norrort. Vi har har behörighet för OVK-besiktningar av Boverket som är myndighet för kontroller av ventiler av samtliga fastigheter. Med vår långa erfarenhet har vi under årens lopp erhållit certifikat av Kiwa, SSR och Funkis.

En godkänd OVK innebär att ventilationen uppfyller de krav som gällde Funkis har tagit fram ett protokoll, men det används inte av alla, utan  Referens nr: A. Besiktningsprotokoll Det är ej något OVK-krav på dessa hus. B1. Protokoll OVK. 702001-1388-20100315-9.
Molntjänst gratis

OBS. VI kan erbjuda Covid-19 anpassad OVK, Vi är medlemmar i bransch organisationen FUNKIS. Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i … OVK-Protokoll Vid varje besiktningstillfälle ska funktionskontrollanten föra protokoll under tiden och anteckna besiktningens resultat. I plan och byggförordningen står det följande angående detta: OVK-protokoll: Vid varje besiktning ska besiktningsmannen föra protokoll och redovisa resultaten från kontrollen. För våra OVK-tjänster tillämpar vi de allmänna avtalsvillkor som framtagits av FunkiS, Funktionskontrollanterna i Sverige i samråd med HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges … FunkiS Systemdel sventilation Fläkttyp Inst.år Placering Proj.flöde Betjänar T ckeriet Pos 3.7 a B3 Utfall Datum Handlingar Ritningar DU-instruktioner Föregående OVK-protokoll Proj.

Ombesiktning.
Rättvist översätt
OVK är en funktionskontroll av en byggnads ventilationssystem. Är huset nybyggt ska det göras en "första besikning". Är det ett befintligt flerbostadshus eller lokal, ska det göras en "återkommande" besiktning.

L: Flöde/Driftid/Effekt. 2021-06-08.


Moderaterna valkampanj

Report this post. Är du medlem i Funkis? eller bara intresserad av hur Funkis arbetar med sitt webbaserade OVK-protokoll. Anmäl dig nu! https://lnkd.in/ej4rd_g 

(Se C2(2)-C2(4) punkt 3.7) 2 Övrigt 3.7 Ingen funktion evakueringsdon kök, förmodligen stopp. Föroreningar (LGH 201 NB) Se C2(5) 2 Uteluftskanal 3.8 Köksfläkt kopplad på evakueringskanal (Se C2-C2(5) Filterdel punkt 3.8) 2 Batterier VVX Fläktdel Kanaler Don 5.