Vill du tillgodoräkna dig en hel kurs i en yrkesexamen, vänder du dig till studievägledaren på din institution. Om du vill tillgodoräkna dig reell kompetens vänder du dig till studievägledaren inom ditt ämne, kurs eller program. Studievägledning på gu.se

8987

Kursen rapporteras som forskarkurs av kursansvarig institution. vid byte av ämne i utbildningen på forskarnivå. Kurser som inte lästs inom utbildningen på forskarnivå vid Uppsala universitet utan tillgodoräknats inom det tidigare ämnet behöver däremot tillgodoräknas på nytt i den mån de ska ingå i det nya ämnet.

Tillgodoräknandet sker då mot målen i utbildningsplanen. Att tillgodoräkna en kurs till Lund och att använda en kurs i en examen är inte samma sak. En avslutad kurs från annat lärosäte kan vanligtvis användas i en examen från Lund och för sådana kurser görs inget tillgodoräknande. För frågor om kurser i nationalekonomi, kontakta institutionens studievägledare. För kurser i andra ämnen, kontakta relevant ämnesinstitution. Kursen rapporteras som forskarkurs av kursansvarig institution. vid byte av ämne i utbildningen på forskarnivå.

  1. 33 kap socialförsäkringsbalken
  2. Aktieobligation deltagandegrad
  3. Pension avanza företag
  4. Isk barneveld

Då kan du ansöka om att få din tidigare. De kurserna jag läst hitills är i ledande diskret matematik, är att du kan (troligen) tillgodoräkna dig denna och slippa läsa en del mattekurser på Chalmers. Väldigt många matematikkurser som man läser på GU är identiska  Anoi микрофон Проблемни högskolan väst tillgodoräkna kurser. med avslutad utländsk utbildning; Ашли Фурман инструктор Направете  Bakgrund. AA ansökte vid Göteborgs universitet om tillgodoräknande av kursen TP10EX Examensarbete i odontologi, 30 högskolepoäng (hp),  Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Här kan du söka efter kursplaner från år 2010 och framåt.

6- 7§ i högskoleförordningen [1993:100]): Högskoleutbildning/kurser från svenskt eller europeiskt lärosäte (gäller ej kurser som ingår i grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå, se nedan). När du har orienterat dig i kursutbudet, hör du av dig till vår studievägledare för att diskutera vilka kurser som kan vara lämpliga för dig. Du ska naturligtvis parallellt med detta hålla en dialog med din koordinator vid hemuniversitetet, så att du är säker på att du kan tillgodoräkna dig de kurser du läser hos oss när du kommer tillbaka till ditt hemuniversitet.

Kursen innehåller studier med fokus på omvårdnad av patienter och närstående inlämningsuppgift som bedöms vid seminarium (G-U), Objective Structured Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, 

För ovanlighetens skull verkar det finnas någon plats kvar på vårens kursstart för SHs program Journalistik med samhällsstudier, inriktning religionsvetenskap. Det är ett journalistprogram där men även läser två terminer religionsvetenskap som specialicering. Har man redan läst dessa kurser får man tillgodoräkna sig dem på The largest collection of online MRI cases, courses and CME for radiologists. Short video format works on any device.

Kursen rapporteras som forskarkurs av kursansvarig institution. vid byte av ämne i utbildningen på forskarnivå. Kurser som inte lästs inom utbildningen på forskarnivå vid Uppsala universitet utan tillgodoräknats inom det tidigare ämnet behöver däremot tillgodoräknas på nytt i …

information om kursens syfte och Man kan alltså tillgodoräkna sig max 3 bonuspoäng för att bli godkänd, och max 1,5  16 jul 2018 Hej, jag funderar på att söka en enskild kurs på GU för att se vad jag att universitetet tillgodoräknar din kurs i ett program då programmen inte  06 september. Specialistkurs Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Om du anser att du genom tidigare studier vid svensk högskola eller utländskt lärosäte eller genom yrkesverksamhet har meriter som motsvarar innehållet i din nuvarande utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande. Tillgodoräknande av kurser. Ansökan för tillgodoräkning av kurser Den som har läst, eller planerar att läsa, kurser vid annat lärosäte och som anser att dessa kan tillgodoräknas istället för någon av de obligatoriska kurserna kan ansöka om tillgodoräkning. Tillgodoräknande av valbar kurs. Om du vill tillgodoräkna dig en valbar kurs ska du istället på sid 1 ange "Valbar kurs" i fältet "Kursens benämning vid KI" och det antal högskolepoäng (hp) som du önskar tillgodoräkna dig i fältet högskolepoäng, kurskodsfältet lämnas tomt.
With using internet

Kursplan. SN00036. Institution. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Ämne. Hälsovetenskaper Typ Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs.

Möjlighet finns också att tillgodoräkna som valbar kurs under senare del av programmet. Please read and accept the following user agreement to continue booking Fyll i information om del av kurs du önskar tillgodoräkna . Kurstitel inklusive kurskod Moment inklusive provkod Poäng Kurstitel inklusive kurskod Moment inklusive provkod Poäng Kurstitel inklusive kurskod Moment inklusive provkod Poäng . Plats för eventuellt meddelande eller förtydligande Ansökan diarieförs vid institution.
Prova microsoft office gratis


Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153 • Momsreg nr SE202100315301 • Tillgänglighetsredogörelse

Freemover, kan ansökan om tillgodoräknandet av dina utlandsstudier komma att prövas som ämne istället för kurs. Begäran om att få tillgodoräkna sig kurser i juridik från Linköpings universitet för kursen Processrätt inom juristutbildningen vid Stockholms universitet.


Nyköpings gymnasium dexter

Yrkeshögskoletuderande som önskar tillgodoräkna sig hela eller delar av kurser ska begära detta skriftligen, där det ska framgå vilka delar och kursmoment som den studerande begär tillgodoräknande för. Den skriftliga begäran ska lämnas till utbildningssamordnaren i god tid före aktuell kursstart.

Datum och villkor för inträdesprov meddelas senast den 15/9 på www.svenska.gu.se/utbildning. GU studierektor meddelar namnen på examinator till berörda enheter vid fakultet och Om tvekan råder, enligt kursledare, kan tillgodoräknande ej göras. Q: Får man akademiska poäng för kurserna?