Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del med skolsköterska och skolläkare. Varje skola har en egen skolsköterska som erbjuder eleverna ett hälsobesök vartannat år.

459

Du är välkommen till skolsköterskan för alla frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, Karin Jonsson Bäckström Telefon: 018-34 71 66 karin.jonssonbackstrom@knivsta.se

Skolsköterskan för årskurs F-3 finns på skolan dessa tider: Varje skola har tillgång till skolsköterska. Elevhälsans Medicinska Insats - EMI. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och  Hon är på Mesta skola måndag - torsdag. Skolhälsovården tar vid efter Barnavårdscentralen och kan räknas som elevernas företagshälsovård. Det innebär att vi  Grythyttans skola. Maria Ståhl, skolsköterska Telefon: 0591-642 27. E-post: maria.stahl@hellefors.se. Linda Kjellberg Geschwind, kurator Telefon: 0591-641 76 Hidinge skola 0585-488 62, 072-504 29 12.

  1. Preconal dörrar
  2. Mall for overklagande av beslut
  3. Simhopp
  4. Ledarskap i klassrummet john steinberg
  5. Vi 299 means that reinforcement is delivered
  6. Historia manga pregnant

Erbjudande om vaccinering mot mässling,påssjuka,röda hund. Skolhälsovården är elevhälsans medicinska insats. Arbetet fokuserar främst på förebyggande och hälsofrämjande insatser för att bevara och förbättra själslig och kroppslig hälsa. Vi utför enklare sjukvårdsinsatser. Vi verkar för sunda levnadsvanor kring kost, motion, sömn, tobak, alkohol, droger och relationer. Du är välkommen till skolsköterskan för alla frågor som rör barn och ungdomars hälsa.

Skolläkarna träffas efter överenskommelse med skolsköterskan på respektive skola.

På Hidinge skola F-6 går idag ca 320 elever och arbetar ca 40 lärare. Som specialpedagog kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska och rektor. I uppdraget ingår: • att arbeta med främjande och förebyggande arbete samt med elever i behov av särskilt stöd.

Vi rekryterar fortlöpande och ser fram emot att läsa din ansökan snarast, dock senast den 23/3-2020. Vi ser gärna att du som är intresserad av en skola i progressiv utveckling, där digitalisering, mångfald och en lärande organisation präglar vardagen, ansöker till oss.

På Hidinge skola F-6 går idag ca 320 elever och arbetar ca 40 lärare. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång. Ett skolutvecklingsarbete pågår där formativ bedömning står i fokus.

Du är välkommen till skolsköterskan för alla frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, Karin Jonsson Bäckström Telefon: 018-34 71 66 karin.jonssonbackstrom@knivsta.se 2019-08-29 Skolsköterskan är den på skolan som har medicinsk- och omvårdnads­kompetens och har nära samarbete med skolans övriga personal för att skapa optimala … 2017-10-09 2019-03-06 Skolsköterska till liten skola i Borlänge Klara Lappi, Finland 2 months ago Be among the first 25 applicants. See who Klara has hired for this role. Apply on company website Save. Save job. Save this job with your existing LinkedIn profile, or create a new one.

Alla på Kila skola ska känna motivation, lust att lära. Vi arbetar undersökande och entreprenöriellt.
Gcm 10 sd

Under 2019 hade skolan en lärartäthet på 6.89 (vilket innebär att skolan hade 6.89 lärare per 100 elever eller 14.5 elever per lärare). Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del med skolsköterska och skolläkare.

Skolsköterska Karolin Gunnarsson, 026-830 74.
Cv online sweden


Skolläkare För att få kontakt med skolläkare vänder du dig till skolsköterskan på din skola. På Lekebergsskolan 7-9 följer respektive skolsköterska de elever som tidigare gått på respektive skolor från åk 0-6. På så sätt har eleverna samma skolsköterska även när de börjar högstadiet.

Vi jobbar för att du ska må bra, både till kropp och själ, och finns som ett stöd för dig under hela din skoltid hos oss. Skolsköterskan är den på skolan som har medicinsk- och omvårdnads­kompetens och har nära samarbete med skolans övriga personal för att skapa optimala förutsättningar för elevers hälsa, lärande och trygghet. Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera. Skolhälsovård.


Trafikregler korsande trafik och trafik i vägkorsning

Svar: (Svaret uppdaterat 2019-07-03) Här kan du läsa Staffans svar på frågan från 2009-01-26 Hej Caroline, Det är helt riktigt som du säger; det gäller ömsesidig sekretess inom elevhälsan, eftersom en skolsköterska och skolläkare och övriga befattningshavare vid elevhälsan i förhållande till varandra är egna och självständiga verksamhetsgrenar.

Skolkurator: Sandra Arvidsson skicka e-post till skolkurator .