filosofi har tillsammans med Katie Erikssons vårdteori i ”Vårdandets idé” använts i en hermeneutisk analys av praktiska vårdmöten. Utifrån dessa teorier har en jämförelse och därefter syntes varit utgångspunkt i analysarbetet. Vårdmötena skildrar vård ur olika perspektiv, patient, anhörigvårdare samt vårdpersonal, inom

4096

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), ska vården utföras i samråd med patienten så långt det är möjligt. Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (ibid). Katie Erikssons omvårdnadsteori (1994) om att lindra lidande är en passande teori för föreliggande magisteruppsats.

I. Vårdvetenskap. samlingsverket Vårdvetenskap – vetenskapen om vårdandet kommer äntligen Katie Erikssons böcker ut i en  Katie Erikssons caritativa teori – att lindra lidande 73 Katie Eriksson – en nordisk visionär 74 Den caritativa vårdteorin. 75. Uppsatser om KATIE ERIKSSONS TEORI VåRDRELATION. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning har den 13.3.2013 beviljat Venny Snellmans hederspris till professor (emerita), filosofie doktor Katie  Pris: 685 kr. Häftad, 2018.

  1. Vilken stekpanna är bäst för hälsan
  2. Vidareutbildning för sjuksköterskor
  3. Hygieniska arbetsmetoder
  4. Sveriges nightingale

att gå med i Hotus projektet för att fritt få välja ett hälsofrämjande ämne att skriva om och hitta evidensbaserad vård. Katie Erikssons teori om lidande Eriksson (2015) definierar begreppet “lidande” som något negativt eller ont som ansätter människan eller någonting människan måste leva med på grund av en brist, som en plåga som drabbas människor i ett unikt, specifikt sätt för varje individ. “Lidande” leder exempelvis till Personcentrerad vård teorier och modeller. PDF finns på slideshare: http://www.slideshare.net/symptomsonthego/generell-personcentrerad-vard-presentation-axel Katie Erikssons teori som referensram för förståelsen av lidande och lidandets drama Wiklund Gustin, Lena, 1960- (författare) Mälardalens högskola,Akademin för hälsa, vård och välfärd Vårdvetenskap : vetenskapen om vårdandet - det tidlösa i tiden Katie Eriksson I samlingsverket Vårdvetenskap - vetenskapen om vårdandet kommer äntligen Katie Erikssons böcker ut i en samlad volym. Samlingsverkets innehåll bildas av de tidigare utgivna böckerna: Vårdprocessen (1979), Hälsans idé (1984), Vårdandets idé (1987a Studien är vårdvetenskaplig och relaterar till det naturliga vårdandet i Katie Erikssons Caritas-teori.

Omvårdnadsteorier.

av L Nyholm — Nyckelord: Det vårdande, reflektiv dialog, Erikssons caritativa teori Studien tar avstamp från Katie Erikssons caritativa vårdteori (Lindström, 

Definiering. Ser man till begreppet omvårdnad så saknar  Syftet är att ge studenter möjlighet till kritisk värdering av och självständigt arbete med olika teorier inom området.

om kulturrelaterad vård (Leininger.2002) och Katie Erikssons teori om vårdande (Eriksson.1987) används som teoretisk perspektiv i detta arbete. Erikssons teori används i detta arbete som komplement, för att hon beskriver bl.a. bemötande, respekt, värdighet och relationer i vården.Som metod för denna studie används ett kvalitativ

metod. De teoretiska utgångspunkter som använts är Patricia Benners teori Från novice till expert och Katie Erikssons teori om vårdprocessen. I resultatet framkommer att bemötande kan uppfattas på flera olika vis tillföljd av faktorer i omgivningen som påverkar och den non-verbala kommunikationen. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), ska vården utföras i samråd med patienten så långt det är möjligt. Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (ibid).

utgångspunkt är Katie Erikssons teori om vårdlidande (Eriksson, 1994). Vårdlidande uppstår för patienten då vården oavsiktligt ökar lidandet både kroppsligt och själsligt (Eriksson, 1994). Vårdlidandet kan uppstå till följd av fyra olika kategorier: Kränkning av patientens vetenskapliga teoretiska perspektivet utifrån teoretikern Katie Erikssons teori om människan och vårdrelationer. Slutligen presenteras problemformuleringen. 2.1 Hemsjukvård Definitionen av hemsjukvård är enligt (Socialstyrelsen, 2017) följande: “Hälso- och sjukvård med allvarlig kronisk njursvikt.
Lung cancer symptoms in dogs

Många sjuksköterskor runt om i världen har rapporterat att de upplever en för hög arbetsbelastning på arbetet vilket i Katie Erikssons teori om lidande i vården 8 Katie Erikssons teori om hälsa användes som teoretisk referensram då den andra frågeställ-ningen behandlades. att gå med i Hotus projektet för att fritt få välja ett hälsofrämjande ämne att skriva om och hitta evidensbaserad vård. Katie Erikssons teori om lidande Eriksson (2015) definierar begreppet “lidande” som något negativt eller ont som ansätter människan eller någonting människan måste leva med på grund av en brist, som en plåga som drabbas människor i ett unikt, specifikt sätt för varje individ. “Lidande” leder exempelvis till Personcentrerad vård teorier och modeller.

Hälsa ska främjas och om den naturliga vården är otillräcklig ska professionell vård bidra till att öka kroppslig välbefinnande, … 1982-09-01 Grundidén med det naturliga vårdandet grundat på människokärlek är att väcka människans egen inneboende potential till hälsa, förklarar Katie Eriksson.
Rullstensås bildningStudien är vårdvetenskaplig och relaterar till det naturliga vårdandet i Katie Erikssons Caritas-teori. Till studien valdes fenomenologisk hermeneutik som tolknings- och analysmodell. Stading (2009) nämner att fenomenologisk hermeneutik handlar om att förstå hur det känns att vara som en …

121-137 Litteraturöversiktens resultat diskuteras och knyts an till Katie Erikssons teori om sjukdomslidande och vårdlidande samt konsensusbegreppet vårdande. Resultat: Resultatet visar att olika typer av musikinterventioner påverkar personer med demenssjukdom på ett positivt sätt.


Slovensko anglicky slovnik

av AC Nyman · 2005 · Citerat av 8 — The aim of this study is to explore the meaning of the concept of meaning of life. The theoretical perspective is based on Eriksson's caring theory (1984–2001) 

Erikssons teori om vårdandet har betecknats både som en interaktionsmodell, då hennes syn på vårdandet utgör en ömsesidig interaktionsprocess och en utvecklingsmodell eftersom hon lägger så stor tonvikt på begrepp som växt, Lidandet är kampen mellan dessa ting. Katie Erikssons teori har existentiella rötter och bottnar i andlig mening.