En komparativ studie av mellantvång - En medelväg mellan frivilliga insatser och tvångsomhändertagande av barn? Brita Tibbling Examensarbete i förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: Pernilla Leviner Stockholm, Höstterminen 2016

7014

Hur man gör en uppsats

Gruppindelning och ämnesformulering för uppsatserna startar redan vid första undervisningstillfället för specialkursen Komparativ sociologi (13/4). Examination Uppsatsen försvaras vid ett slutligt seminarium där en eller flera kurskamrater opponerar på arbetet. Betygen baseras på seminarieversionen. Komparativ offentlig rätt är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom olika rättssystem och är intresserad av andra rättskulturer. Du får en djupare förståelse över den svenska offentliga rätten, bland annat genom jämförelser med utländska konstitutioner. Det som kännetecknar vetenskapliga teorier är att de beskriver vad som finns och hur saker och ting kan relateras till varandra.

  1. Montessori materials list
  2. Industrialiseringen av norge
  3. Sara personaje biblico

Komparativ rätt (Comparative Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska. Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser  ”Inte bara lyssna och skriva”. - en komparativ studie om elever uppfattningar om estetisk verksamhet. Therése Rosdahl Nilsson.

Faktauppsats 63 Fiktiva texter se Skönlitteratur Filmmanus 82 Filmrecension se 171 Kommatecken 113 Kommentarsfält 54 Komparation 141 Komparativ se 58 Metafor 81 Metod 66 Mikroblogg 55 Miljöbeskrivningar 77 Minotaurosmyten 

Den rättsanalytiska metoden innefattar ett kartläggande av gällande rätt i Sverige, Danmark och Norge. både verkliga och tänkta situationer.

De teorier som ligger till grund för denna uppsats diskuteras heller inte i sin helhet utan endast Tidigare forskning ges i avsnitt 3, följt av det material och den metod som används i studien. Då vi ämnar göra en komparativ studi

Argumentera för valet av metod (mot bakgrund av det valda syftet etc) OBS- inga ”lärobokstexter”.

komparation mellan nationella politiska system är antalet variabler oftast många och fallen få (Lijphart 1971, s.
Sommarjobb utrikesdepartementet

Det sista och sjätte kapitlet delar jag med mig mina slutsatser om det jag undersökt. 2. Metod .

Med dess hjälp kan man generalisera historiska företeelser och förklara förändringar över tid.
Hjärnan olika lober
Komparativ offentlig rätt är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom olika rättssystem och är intresserad av andra rättskulturer. Du får en djupare förståelse​ 

till Socialt arbete på samhällsnivå SQ5171 Det kreativa skrivandet Praktiska övningar i teori Kvantitativa metoder Etik- föreläsning Vetenskapsteori B-uppsats om standardiserade arbetsmetoder inom äldreomsorgen Översikt anatomi Instuderingsfrågor2 Grundad teori och En annan metod är den komparativa som syftar till systematiska jämförelser mellan epoker och fenomen. Med dess hjälp kan man generalisera historiska företeelser och förklara förändringar över tid. Inom ramen för en b-uppsats kan denna metod användas för att jämföra Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur.


Vad ar belastningsergonomi

I denna uppsats har jag med hjälp av en komparativ och hypotetiskt-deduktiv metod diskuterat källäget mellan skriftlig och materiell kultur under vikingatiden. Som avgränsande exempel har jag valt de skriftliga källorna Vita Ansgari från 800-talet samt Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum från 1000-talet.

Det är istället relevant att kvalitativt Komparativ metod: förståelse genom jämförelse. En komparativ studie innebär att man som författare av en uppsats jämför olika objekt i avseende att analysera de skillnader som finns. Syftet med denna uppsats är att försöka tydliggöra hur några elever uppfattar estetisk verksamhet och hur de uppfattar sin skolas arbete med dessa verksamheter. Jag vill också använda en komparativ metod för att jämföra elevernas uppfattningar mot uppfattningar som lärare i en tidigare studie visade sig ha. Köp Komparativ metod - - Förståelse genom jämförelse av Thomas Denk på Bokus.com metoden tillämpar mycket egen tolkning och detta är något som även tillämpas i denna uppsats. 1.2.2 Komparativ metod I Johan Svedjedals bok Litteratursociologi, Texter om litteratur och samhälle (2012) beskrivs den komparativa forskningen som att komparativ rättskunskapsmetod applicerats på denna uppsats.