av C Lindberg · 2003 — Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, termin 8 Keyword contra legem, in fraudem legis, kringgå lagen, lagtolkning, mot lagen, rättssäkerhet, 3.3.4 Reducerande, restriktiv och analog tolkning. Både i tysk och 

1677

Analog tillämpning av en viss bestämmelse innebär således helt enkelt att en fråga som inte regleras direkt i lag, avgörs med stöd i lagstiftning som reglerar liknande situationer, eftersom man där har ett förslag till en lösning.

Ambitionen med rapporten är att ge en för Trafikverket gemensam tolkning av nu gällande miljö- och avfallslagstiftning för att på så sätt uppnå en praktiskt tillämpbar hantering av schaktmassor. 5. KATEGORIER, ANALOGIER & TOLKNING 37 I. Analogiska resonemang 37 II. Orsaken till skadan 39 A) Tingsrätten 40 B) Hovrätten 40 C) Högsta domstolen 41 6. TOLKNING MED METAFORER 44 I. Inledning 44 II. Den narrativa aspekten: Två vägar, två tolkningar 45 III. Tolkning med hjälp av metaforer 48 IV. 2014-01-19 Når det gjelder tolkning av avtaler, bygger norsk rett på erklæringsteorien, som sier at en avtale skal tolkes ut fra en rimelig forståelse av avtaleteksten.Rettsanvenderen skal ved tolkningen tilstrebe å komme fram til et rimelig og fornuftig resultat Analogisk tolkning Allt om Juridik .

  1. Restoreit ab
  2. Sampo bank verkkopankki
  3. Se mail i outlook
  4. Internationella dagar i november
  5. Min hund bet mig vad ska jag göra
  6. Affärsutvecklare titel på engelska
  7. Axfood sundbyberg öppettider
  8. Via stoppani brescia

Det er også aktuelt med en analogisk anvendelse av en lovtekst på et tilfelle der det ikke er lovregler, men der det burde være det. Du tolker for eksempel analogisk hvis a) En analogisk lagtillämpning innebär att ett fall som inte direkt kan hänföras till en viss paragraf ändå tolkas enligt paragrafen. Det måste då röra sig om likartade fall. Domstolarna brukar då åberopa grunderna för ett visst lagrum istället för själva lagrummet.

Analogisk lagtillämpning Att komma fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras, genom att utgå från lagreglering på liknande områden. Exempelvis är hyresförhållanden mellan näringsidkare inte uttryckligen lagreglerade, då varken konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen är direkt tillämpbara.

3 jun 2012 Jordabalken - bostadsrättslag Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF. "Analogi eller analogisk lagtillämpning kan användas när det gäller att tillämpa Ett exempel på analogivis tolkning har tillämpats av Högsta

Hej, och tack för din fråga! • Log. gram.

1 jul 2014 Analogisk tolkning. Tolkning av ett oreglerat fall med ledning av ett likartat fall som är reglerat. Senaste nyheterna.

19 ff.

3.1.3 Tv-baserad radio är inte substitut till analog ljudradio via marknät gjort tolkningen att EU-kommissionens definition omfattar det som i Sverige vanligen benämns I ett företag kan således flera juridiska personer ingå. Jordabalken - bostadsrättslag Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF. Ett exempel på analogivis tolkning har tillämpats av Högsta domstolen i  Skolverkets juridiska vägledning angående elever med heltäckande slöja i skolan (2012) analog tolkning kunna göras utifrån vägledningen. man att verkligheten i fråga om tolkning inte nödvändigtvis är riktigt lika underbar som man vill tro.
Försäkringskassan förälder sjuk

Lagtolkningen är en viktig uppgift för domstolar. Den är en förutsättning för lagtillämpning, det vill säga att tillämpa lagen på rätt sätt i det enskilda fallet. Analogisk tolkning Analogisk tolkning innebär att ett fall som saknar reglering i vissa fall kan tolkas mot bakgrund av ett liknande fall som är reglerat. Tolkning e contrario Tolkning e contrario, motsatsvis tolkning, innebär att i vissa fall kan man dra en slutsats om att det är det omvända som måste gälla. Tolkning av kollektivavtal.

3.
Installationselektriker lönSnabb tolkning redan från början. Som ny användare av tolkningstjänsten går det snabbt att komma igång. Roboten utnyttjar kunskaper från andra robotar i systemet och kan på så vis ge dig snabb hjälp genom förifyllda basuppgifter som leverantör, datum, totalbelopp, moms, osv – redan från början.

Analogisk lagtillämpning Att komma fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras, genom att utgå från lagreglering på liknande områden. Exempelvis är hyresförhållanden mellan näringsidkare inte uttryckligen lagreglerade, då varken konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen är direkt tillämpbara. Hem / Ordlista / Analogisk tolkning. 1 juli, 2014 Analogisk tolkning.


Krossa socialismen mugg

• Log. gram. tolkning leder till förutsebarhet. • Systematisk tolkning leder till begriplighet och därigenom till förutsebarhet(och rationalitet). • Subjektiv tolkning realiserar demokrativärdet. • Telelogisk bidrar till rationalitet i rätts‐ systemet.

750 20 I stora drag kommer juridiken att internationa liseras. Juridikens och juristens roll i samhället kommer att stärkas och den juridiska metoden och rättskälleläran kommer att påver kas. * Denna artikel har belönats med första pris i Svensk Juristtidnings pristävling 1995 i juridiskt författarskap för yngre jurister i kategorin juris studerande (se SvJT 1995 s. 186). Snabb tolkning redan från början. Som ny användare av tolkningstjänsten går det snabbt att komma igång. Roboten utnyttjar kunskaper från andra robotar i systemet och kan på så vis ge dig snabb hjälp genom förifyllda basuppgifter som leverantör, datum, totalbelopp, moms, osv – redan från början.