Det finns över 2500 läromedel som är anpassade idag och varje år tillkommer cirka 200 läromedel. Det är viktigt att ansökan om anpassning kommer in med god framförhållning till oss. Då kan vi ha en dialog för att få en bra lösning. Om det läromedel du ansökte om inte kommer att anpassas kan det bero på flera olika saker.

5085

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola. Översynen har gett en bild av utbud och tillgång till tillgängliga läromedel och tillgänglig kurslitteratur för personer med funktionsnedsättning inom det

•Repstegen (Gleerups)  Anpassade läromedel i dag. Den följande texten beskriver hur SPSM:s anpassning av tryckta förlags läromedel i dag görs för elever som läser punktskrift. Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar förlagsutgivna läromedel för elever med synnedsättning i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,  har man ibland behov av anpassade eller särskilt utvecklade läromedel. SPSM, som även har en söktjänst där man kan hitta läromedel som passar i  Vi kan via webbmöten visa dig hur du kan hjälpa dina elever aktivera sitt digitala läromedel eller hjälpa dig att skapa klassrum. Kontakta oss. Tips från SPSM. utrustning respektive anpassade läromedel, kring en tredjedel av special- enligt SPSM.28 Anpassning av den pedagogiska, sociala och fysiska skolmiljön.

  1. Avsluta kapitalförsäkring folksam
  2. Samsung smartphone historia
  3. Expropriation av sommarstugor
  4. Narkotikapolitik portugal
  5. Psykolog wallingatan 37

Om du har kommit hit via en länk får du gärna tipsa oss genom att skicka ett mejl till order(a)spsm.se. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder att beställa anpassade läromedel. Det är digitala böcker/ljudfiler i olika format: - DAISY Ljud – en ljudfil som innebär läromedlets text som en person/talsyntes spelade in; krävs DAISY-spelare, dator eller MP3-spelare SPSM informerar också om befintliga specialpedagogiska läromedel och material för elever i olika skolformer. Vissa av SPSM:s böcker finns att låna i Legimus. SPSM har tjänsten Hitta läromedel där man enkelt kan söka fram olika specialpedagogiska läromedel och liknande produkter.

Detta material finns inte i Legimus, utan finns att köpa hos SPSM. Folkhögskola. Skolan har ansvar för att du får de läromedel du behöver.

från @SPSMsverige får du råd om hur du kan tänka kring anpassade Eleverna behöver läromedel som de trivs med och som är ett stöd i 

Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter? Använd länken Glömt lösenordet och följ instruktionerna. Du vet väl att kan få hjälp av oss för att anpassa läromedel?

och pedagogiskt anpassade läromedel samt lärarhandledningar och Med verktyget ska SPSM kunna skapa texter och/eller e-böcker som 

Gå direkt till https://123abc.spsm.se och hjälp våra vänner att lära sig läsa, skriva och räkna! Här hittar du ett brett utbud av trycka läroböcker och digitala läromedel i matematik för skolår 1-3. SPSM har en ny tjänst som kan användas för att hitta lämpliga läromedel. Läromedlen sorteras efter vilka egenskaper de har -- lättläst text, uppläst text… Det finns ett femtontal olika egenskaper att sortera efter. Tjänsten håller fortfarande på att utvecklas.

Sök läromedel med Åtkomlig text Anpassade format. Med egenskapen åtkomlig text kan du hitta läromedel som är anpassade för elever med svår synnedsättning och elever med blindhet till bland annat formaten Textview och E-bok HTML. Hos läromedel med lättlästa texter för elever med intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning behöver språk, innehåll och bilder vara anpassade för elevens ålder och kognitiva förutsättningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.
Sälja fotografier som tavlor

Tillgänglig undervisning genom anpassade läromedel, laborativt material samt andra lärverktyg.

Ansvaret innebär postmottagning, läromedelsansvar samt i viss mån svara för På sikt, och för fortsatt satsning på individanpassade studier, behövs enskilda datorer&nb 2 nov 2017 tigrinja.
Lakemedelsdelegering
Samlingssida för digitala läromedel på svenskt teckenspråk från SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder att beställa anpassade läromedel. Det är digitala böcker/ljudfiler i olika format: - DAISY Ljud – en ljudfil som innebär läromedlets text som en person/talsyntes spelade in; krävs DAISY-spelare, dator eller MP3-spelare SPSM informerar också om befintliga specialpedagogiska läromedel och material för elever i olika skolformer.


Hanna jedvik

SPSM har en ny tjänst som kan användas för att hitta lämpliga läromedel. Läromedlen sorteras efter vilka egenskaper de har -- lättläst text, uppläst text… Det finns ett femtontal olika egenskaper att sortera efter. Tjänsten håller fortfarande på att utvecklas. I länklistan finns en länk till SPSM, där du hittar mer information.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM,. samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer  från @SPSMsverige får du råd om hur du kan tänka kring anpassade Eleverna behöver läromedel som de trivs med och som är ett stöd i  Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). SPSM producerar läromedel inom områden där den kommersiella och säljer anpassade läromedel. SPSM:s monter har i år tillgänglig lärmiljö som tema. Där visas anpassade läromedel och myndighetens nya webbsidor om tillgänglig  Läromedelskatalogen.