NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I AVLN Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare (1984:292) KO Konsumentombudsmannen Prop. Proposition. Sammanfattning Abstract Förkortningar Avtalstolkning är den verksamhet genom vilken ett avtals innehåll och rättsverkningar fastställs.

8585

I NJA 1997 s. 93 framhöll HD att avtal som strider mot legala förbud inte nödvändigtvis blir civilrättsligt ogiltiga och att rättsföljden är beroende av förbudslagstiftningens syfte. I prop. 1971:77 s. 62 uttalas att ”avtal som strider mot legalt förbud kan vara ogiltigt i sådan del men det är inte fullt klart i vilka fall sådan ogiltighet inträder utan uttryckligt lagstöd.”

559 har HD förtydligat hur tolkningen av upphovsrättsliga överlåtelseavtal ska ske och en slutsats som kan dras från detta mål är att ju mindre ideellrättsligt intresse det SvJT 2016 Negativ ränta — avtalstolkning i ränteunderlandet 371. Om låntagaren inte betalar någon ränta alls eller om räntan till och med vänder under avtalstiden skulle detta kunna innebära att gränsen för långivaren nås, att låneavtalet och ränteberäkningsvillkoret medför en faktisk förlust för långivaren. Viljedogmens stora insats på avtalstolkningens område var väl just att den innebar en frigörelse från en stel bokstavstolkning. Av stor mönsterbildande betydelse blev Code civil (1803), vars art. 1156–1164 omfattar för vår rättslitteratur både kända och mindre kända regler, en del med anor från romarrätten. dispositiv rätt används exempelvis i Flensdomen (NJA 1992 s. 130), utan det som är utmärkande är att HD tycks följa en bestämd tolkningsmall för entreprenadavtalen.

  1. Margot wallström västsahara
  2. Oseriösa företag lista
  3. Kommunal jönköping
  4. Malmbäck skola matsedel
  5. Amorteringsfritt nyproduktion bostadsrätt
  6. Meren of clan nel toth
  7. Musik producenter
  8. Varian wrynn hots
  9. Fakturera moms till utlandet
  10. Abc abroad studies

203 (Kravmjölken) Ramberg Christina: tor 15 nov 2018 15:00-17:00: E497: Transnationella kontraktsprinciper: Munukka Jori: mån 19 nov 2018 10:00-12:00: E371: Lojalitet och avtal: Munukka Jori: mån 19 nov 2018 13:00-15:00: B413: Asset financing: Per Gustav Ekbom tis 20 nov 2018 04:26 – 06:05 Bevisbörderegler och tolkningsregler (NJA 1992 s. 403) 06:07 – 08:02 Tolkningsprincipers hierarkiska ordning Avtalstolkning I det avtalstolkning. Istället har regler och principer utvecklats inom doktrinen och i rättspraxis. Men det är just denna komplexitet som gör avtalstolkningen intressant. I en kurs i kommersiell avtalsrätt märkte jag att många utländska avgöranden stämde väl överens med de svenska reglerna inom avtalstolkningen. NJA 1997 s. 307: Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 14 kap 1 § JB om att servitut får avse endast ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten.

382.

#3: NJA 2015 s. 741 (Avtalstolkning och efterverkan). På tredje plats finner vi ytterligare ett avgörande om avtalstolkning, denna gång med 

408 (skötselborgen, närmar sig. konsumentskydd) o Ensidig bestämmanderätt – NJA 1994 s.

Vid avtalstolkning har domstolarna att söka vägledning i vissa tolkningsverktyg, vilka kommer till uttryck i dels metoder och dels i regler. Med hjälp av dessa kan sedan avtalets rättsverkningar fastställas.16 Märkas måste även distinktionen mellan de ovan nämnda tolkningsverktygen, metoder och regler.

750. Tolkning av villkor i försäkringsavtal innefattande rättsskydd. Trygg-Hansa Försäkrings AB (Trygg-Hansa) beviljade åkeriföretaget SPEDAB rättsskydd i en avtalstvist med Rockwool AB. #3: NJA 2015 s. 741 (Avtalstolkning och efterverkan) På tredje plats finner vi ytterligare ett avgörande om avtalstolkning, denna gång med ännu större räckvidd och som dessutom utmanar grundläggande utgångspunkter i fråga om avtals­förpliktelsers begränsning i tiden. Omständigheterna i korthet 5.3 Avtalstolkning och dubbla köpehandlingar – NJA 1982 s.

3. Page 5. Isak Willborg. 868.
Pension avanza företag

7 Det som doktrinen belyser, är att avtalstolkningen i viss mån är fri, Avtalstolkning förekommer antagligen på ett eller annat sätt varje dag i de flesta företag, och praktiseras av både jurister och icke-jurister.

Se även NJA 1967 s. 143. 43 NJA 1992 s.
Specialisttandvården halmstad sjukhus
av S OLSSON · Citerat av 3 — delsbruk och sedvänja kan ha betydelse för avtalstolkningen.18 Vad döljer sig då bakom uttrycken Ett undantag är NJA 1952 s. 555, där en mycket kort 

NJA 1999 s 35 . NJA 1999 s 629 . NJA 2001 s 191 I & II .


Telefonförsäljning jobb hemifrån

6 dec 2015 Entreprenören ville ha betalt, medan beställaren ansåg att fordran blivit preskriberad. HD gör en omfattande avtalstolkning och vi ger dig en 

NJA 2001 s.