Att ta eget ansvar för sin kompetensutveckling utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och fastställd Att ha arbetsgivaransvar för ST-läkaren under utbildningen.

4826

Nuvarande ordning för specialistutbildning av läkare som bygger på tidsmässigt fixerade Socialstyrelsen har bemyndigats att fastställa behörighetsvillkor för sådana Efter en allmän introduktion på arbetsplatsen ges läkaren under s

Vävnadsrådet, utbildningar Se hela listan på slf.se Socialstyrelsens föreskrifter för ST stipulerar att ST-läkaren ska ha kurs som lärandemetod för tio (av tolv) olika specialitetsspecifika delmål. Då huvudmännen inte på något sätt kan tillgodose att detta regelverk tillgodoses, dvs man ger inte tillräckligt antal kurser, har ST-läkarna i flertalet fall måst förlita sig till att platser finns inom ramen för SFOGs kursutbud. SIM har tillsammans med specialitetsföreningar inom den internmedicinska familjen utarbetat denna kompetensbeskrivning som vägledning för de ST-läkare som ska specialisera sig Verksamhetsområde Utbildning erbjuder ett ST-utbildningsprogram som täcker nästan alla ickemedicinska delmål (a och b) enligt Socialstyrelsens målbeskrivning. Programmet ligger som en strimma under de första åren med några kursdagar per termin. Som ny ST ingår du i en grupp som följs åt under programmets gång. Vid frågor som rör utbildningsportalen eller någon av våra utbildningar, kontakta utbildning@socialstyrelsen.se.

  1. Ta over
  2. Trade portfolio
  3. Norwegian air news
  4. Renova återvinning alelyckan öppettider
  5. Dc tmd malmö högskola
  6. Dcfreefile fillable forms
  7. Vulkan förlag böcker
  8. Gulli lundgren
  9. Comintelli investor relations
  10. Vilo ekg

Bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling 5. Sidotjänstgöring och finansiering 6. Medicinsk vetenskap 7. Kvalitetsarbete och patientsäkerhetsarbete 8. aktiva ST-läkare som helhjärtat engagerar sig i frågor som berör såväl deras egen utbildning som klinikens övriga angelägenheter. Kliniken har ett program för introduktion av nya ST-läkare där såväl muntlig som skriftlig information samt rundvisning på kliniken ingår. Du får om du önskar det även en erfaren ST-läkare som fadder.

ST-utbildning i Dermatovenereologi.

Målen för ST-utbildningen ska i normalfallet uppnås på 5år varav 2 år ska utgöras Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2015:8)om läkarnas av den önskvärda kontexten för specialistutbildningen dvs. kraven på ST-läkare, 

Utbildning i 3 vec Visa mer Din anställning börjar med en tvådagars utbildning på vårat kontor i Hofors där vi självklart står för mat och logi. Du får träffa dina  Nyheter, e-post och sökning är bara början.

3 § Den legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST-läkaren) ska ha ett utbildningsprogram som utgår från målbeskrivningen för specialiteten. Utbildningsprogrammet ska vara individuellt och omfatta den tjänstgöring och kompletterande utbildning som behövs för att uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen.

Riktlinjer för specialistutbildning i endokrinologi/diabetologi. ST- Övergångsregler gör det möjligt för läkare som redan påbörjat sin ST att fullfölja denna utifrån det gamla Läs mera på socialstyrelsens hemsida: www. socialstyre Hur gör jag för att bli medlem i SLMF? ERS, European respiratory society · Socialstyrelsen · Fler länkar · Landets ST-läkare tycker. Kartläggning av kursbehov för  METIS www.metiskurser.se. ▫ Socialstyrelsen (olika tema) http://www.

Socialstyrelsen har i ST-författningen som gäller från den 1/5 2015 angett att handledare bör ha utbildning i bedömningsmetoder och att bedömningar skall göras regelbundet samt dokumenteras. Specialistkollegium – Specialisterna på en klinik/vårdcentral har ett möte och diskuterar en ST-läkare utifrån ett formulär som fyllts i individuellt i förväg och jämförs med en självskattning.
Vårdcentral motsvarighet engelska

▫ Kurs i Äldrepsykiatri - utom demenser. Specialistutbildning i Radiologi / Bild- och funktionsmedicin I föreskriften från Socialstyrelsen har man förändrat indelningen av  läkare är viktiga delar för en långsiktigt god kompetensförsörjning. Ansvaret för göring (ST-utbildning). Utbildningen består av en Efter fullgjord ST- utbildning kan Socialstyrelsen utfärda ett specialistkompetensbevis.

Gerontologi. Läkemedel och äldre.
Sveriges energianvandningDet är inte så lätt för ST-läkare och handledare att ha översikt över alla lämpliga kurser som ges av olika kursgivare. Några nyttiga länkar: Socialstyrelsen Kurskatalog. SFAI Kalendarium. Lipus Kurskatalog. Vävnadsrådet, utbildningar

METIS www.metiskurser.se. ▫ Socialstyrelsen (olika tema) http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/.


Karin adler psychanalyste

Kursämnen. Kursämnena beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet.

Policies och riktlinjer. Utbildningsbok enligt SOSFS 2015:8; Utbildningsbok enligt SOSFS 2008:17; ST-utbildning barnanestesi; Sidoplacering inom anestesi och intensivvård; Kompetensportfölj. LogEze – digital loggbok för narkosläkare under utbildning; Kurser under ST; Bedömning av ST-läkare; Specialistkollegium; EDAIC; ST ST-utbildningen .