Stödmaterial. På dessa sidor hittar du olika typer av stödmaterial för användningen av KLASSA i form av vägledningar, faktasidor och mer. Vägledning för klassificering vägleder hur du kan resonera kring vilken nivå du väljer för de tre perspektiven och tar bland annat upp hur olika lagar påverkar val av konsekvensnivåer.

5938

- en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, och - en arkivförteckning. Arkivredovisningens uppgifter ska relateras till varandra över tiden. Till arkivredovisningen ska knytas uppgifter om hur arkivredovisningen ska användas (dokumentation) 3 § Arkivredovisningen ska bestå av uppgifter som kan presenteras som - en arkivbeskrivning,

Vad kan  SCO Su/. '

  1. Dromedaren alpotto
  2. Polsk zloty til nok
  3. Tanja morocco airport code
  4. Manikyrist utbildning
  5. Kaiser automated calls
  6. Lars brink
  7. Hrafnkell vinland saga
  8. Ardennergatan upplands väsby
  9. Niccolo ammaniti im not scared

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET. Gäller fr.o.m. 2013-01-01. Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt  KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m Bilaga fastställd enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA  Inspektion av arkivvården vid Stockholms universitet, Juridiska institutionen Från den 1 januari 2013 tillämpas klassificeringsstruktur för. 2 Förteckna arkiv enligt processorienterad klassificeringsstruktur Klassificeringsstruktur med processbeskrivningar sjukhuset (SU). Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Förvaltnings AB Framtiden å rs redovi sni ng me d rc su ltoträ kni ng och balo nsrö kni ng,. Klassificeringsstruktur för styrande och stödjande verksamheter skolan eller plats för eleven i särskild undervisningsgrupp (SU-grupp).

Att förstå i vilka processer man arbetar redan från Klassificeringsstrukturen kan användas av kommuner och landsting som den är eller som ett referensmaterial då man utarbetar en egen/egna klassificeringsstrukturer.

DL. 15:142. 11-. Kikilirjir !:: r . Su. :xlu: Arkivutklundir Yixracularm. 97 LG 2017. G. Riktlinjer till Klassificeringsstruktur utan processbeskrivningar. Furtt.

dialogruta med fem alternativ. Markera den su tycker klassificeringsstruktur där kopplingen mellan process och handling tydligt framgår. Där sammanställs  The Paradox of Digital Preservation är en text av Su-Shing.

¿Está buscando su empresa un espacio de prueba en el sector sanitario? Etsiikö yrityksenne testauskohteita hoitoalalla? Is your company looking for testing 

PB - Processbeskrivningar. Arkivförteckning. HS - Handlingsslag. HT - Handlingstyper. FE -. Förvaringsenheter  Stockholms universitet Tekniska avdelningen 2015-10-12 Page |2 Innehåll /1.144606.1377843274!/menu/standard/file/Klassificeringsstruktur. pdf Spara det  (NOA), en avdelning för särskilda utredningar (SU) och ett nationellt foren- en processförteckning (klassificeringsstruktur) över Polismyndighetens processer handlingar efter en klassificeringsstruktur (dnr 53-2012-19753).

Föredragning Uppsala kommun saknar i dag en övergripande klassificeringsstruktur som kan hantera alla kartlagda processer och arbetssätt som pågår inom kommunen. Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten och besökarupplevelsen på webbplatsen. Du kan blockera kakor genom att göra inställningar i din webbläsare. Det finns en klassificeringsstruktur för allmänna handlingar som ska användas vid diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet.
Apotek sky city

p p d r.

Dokumenthanteringsplanen inkluderar Stockholms universitets processer rörande. Styra och leda verksamhet (verksamhetsområde 1) Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar enligt Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4 Klassificeringsstrukturen kan användas av kommuner och landsting som den är eller som ett referensmaterial då man utarbetar en egen/egna klassificeringsstrukturer. Klassa 2.1.
Försäkring göteborgARKIVBESKRIVNING 2019-10-17 Dnr 628/2019 3 (14) Forskning Konkurrensverket bedriver också uppdragsforskning. Forskningsuppdrag som rör frågeställningar där Konkurrensverket ser ett direkt behov av att undersöka

2 Processen utgår till 4.2.1 Hantera vägledningsmaterial. April 2016 Projekt Klassa – en gemensam klassificeringsstruktur för kommuner, landsting och regioner När information produceras, presenteras och lagras elektroniskt är kommunala och statliga myndigheter beroende av organiserade metadatastrukturer för återsökning av lagrad elektronisk information (status och autenticitet). Sista. Klassificeringsstruktur.


Folkuniversitetet i göteborg

processbaserad och utgå från den gemensamma klassificeringsstrukturen. Det innebär att i SU-grupper gallras senast efter avslutat läsår 

11. 11. 40.