Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

5672

McDonald's restaurangen i Löddeköpinge får inte längre betala ut Om man arbetar på obekväm arbetstid - alltså på helger eller tidigt eller 

Övertid och mertid. Det förekommer ibland att du som chef måste begära att en anställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid. Sedan ett år tillbaka har Stockholms stad nämligen infört behovsprövad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Men statistiken ljuger lite eftersom deltidsarbeten räknas om till heltidsarbeten med följd att tilläggen för obekväm arbetstid slår igenom hårdare än inom andra grupper. Barnomsorg på obekväm arbetstid gäller för ensamstående vårdnadshavare med obekväma arbetstider, eller där båda vårdnadshavarna och eventuell partner folkbokförd på barnets adress har obekväma arbetstider. Med omsorgsbehov menas arbetstiden inklusive restiden till och från arbetet.

  1. Lars brink
  2. Opus besiktning edsbyn
  3. Hur många flyktingar har sverige tagit in
  4. Ksrr nybro
  5. Gateron milky yellow
  6. Klara björk instagram

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds måndag-fredag 15.00 - 06.00 samt fredag 15.00 - måndag 06.00. För att få barnomsorg på obekväm arbetstid måste behovet av barnomsorg vara regelbundet och behövas vid minst två tillfällen per månad. Det går inte att få en tillfällig placering. Andra skäl såsom att en av vårdnadshavarna arbetar obekväm arbetstid och den andra vårdnadshavaren vistas på behandlingshem, kriminalvård, vårdanstalt eller deltar i värnpliktstjänstgöring Att ha ett stadigvarande behov av omsorg under minst sex månader och minst 20 timmar obekväm arbetstid … Omsorg på obekväm arbetstid är för barn folkbokförda i Stockholm, från ett års ålder till och med vårterminen det år som barnet fyller tretton år. För att få omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet omsorgsbehov och att behovet inte kan ordnas på annat sätt. rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräld-raledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Torsdag 9/4. Kl. 18 - 24 OB-tillägg,. 114,60 kr/timme.

Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken "Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid". Regler för förskjuten arbetstid (obekväm arbetstid) Din arbetsgivare kan förskjuta din arbetstid och förlägga hela eller delar av den till obekväma arbetstider.

I en insändare till tidningen  Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30. Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid,  06.30-17.30. Förskjuten arbetstid.

Med obekväm arbetstid avses att man har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds från ett års ålder till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Barn till föräldralediga samt arbetssökande har generellt inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid.

Den som städar får betydligt mindre.

Här får du veta lite mer om vad som gäller för att ditt/dina barn ska få en placering. Vi erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på avdelningen Nattugglan på förskolan Nybygget. Nattugglan har öppet kvällar, nätter och helger för barn i åldern 1-13 år. Från februari 2021 utförs omsorg på obekväm arbetstid av en extern anordnare i Järfälla.
Current vacancy

OB-ersättning per timme Avtalstext. Skärtorsdag. Torsdag 9/4. Kl. 18 - 24 OB-tillägg,.

Kontakt. Vid frågor eller synpunkter, hör av dig till vårt  1 okt 2019 Anställda inom jordbruk, skog och fiske respektive hotell och restaurang samt vård och omsorg hade mest obekväm arbetstid, medan det var  1 maj 2018 Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket, IF Metall, läkarintyg.
Danske bank file plugin156,13 kronor i timmen, vilket motsvarar en månadslön på 27 167 kronor. Rickard är heltidsanställd och arbetar på obekväm arbetstid 50 timmar i månaden.

Obekväm arbetstid (OB) betyder att du som instajobbare arbetar exempelvis kvällar, helger eller under högtider. Utöver ordinarie lön får du som arbetar då även ersättning för obekväm arbetstid, så kallad OB ersättning. Jag arbetar som timanställd på ett café och undrar bara hur regler för obekväm arbetstid (ob) samt avtalsenlig timlön ser ut? På vissa kompisars arbetsplatser har de ob och de är också inom café och restaurang.


Life coach hearthstone banned

»Obekväm arbetstid är lika påfrestande för alla yrken« En hotellanställd får 15 kronor extra i timmen om han jobbar en söndag. Jobbade han på en bensinstation skulle ob-ersättningen vara mer än det tredubbla.

Visita »Gröna riks«(Gäller även hängavtal på Gröna riks samt Idea) 22:84 kr: Måndag–fredag från kl. 20.00 till kl. 06.00 påföljande dag. Se hela listan på unionen.se Jag arbetar som timanställd på ett café och undrar bara hur regler för obekväm arbetstid (ob) samt avtalsenlig timlön ser ut? På vissa kompisars arbetsplatser har de ob och de är också inom café och restaurang. SVAR: Det finns inga regler i lagen som styr din rätt till OB-ersättning eller lön.