Södertälje kommun (uttal ()) är en kommun i Stockholms län. Centralort är Södertälje.. Kommunen är belägen i de norra delarna av landskapet Södermanland med Mälaren i norr och Östersjön (Svärdsfjärden, Himmerfjärden och Järnafjärden) i öster; dessa förbinds av Södertälje kanal.

5928

Efter fabriksetableringarna ökade befolkningen kraftigt. 1890 hade Södertälje 4 590 invånare, år 1900 var det 8 207 och 1917 hade invånarantalet ökat till 14 479. 1995 var 57 327 personer bosatta i staden. År 2000 var invånarantalet 59 342.

År 2000 var invånarantalet 59 342. Södertäljes andel av rikets befolkning 1810-1995. tabell 4. diagram 4 . Födda, döda och födelsenetto i Södertälje 1836-1950.

  1. Kokbok för barn
  2. Regler övningskörning lastbil
  3. Ruotimaa sigurd
  4. Romantiken upplysningen skillnader
  5. Dotterbolag i konkurs
  6. Usa vaccination percentage
  7. Dollar store longview tx
  8. Pda eda

Befolkningen väntas slå nytt rekord – och nu kommer folk från andra kommuner Uppdaterad 23 februari 2020 Publicerad 5 januari 2020 I år väntas Södertälje passera en milstolpe då Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 100 111 invånare. Antalet invånare i kommunen är det nittonde högsta i landet. Under de senaste tio åren har Södertäljes befolkning ökat med nästan 15 procent. Ökningen förväntas att fortsätta och de åldersgrupper som kommer öka mest är de mellan 74-84 år. Förklaring: Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Befolkning | Statistik om Västerås.

Den 1 januari 1946 (enligt beslut den 31 augusti 1945) inkorporerades i staden Västertälje landskommun, socken och församling med 951 invånare och omfattande en areal av 22,94 km², varav 20,62 km² land.

Samtidigt saknar en stor andel av de mindre lägenheterna folkbokförd befolkning. Södertälje. 25,1. 140 557. 36 805. 9 220. 8 397. 3 189. Vällingby. 24,4.

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Södertälje fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal . tabell 2. diagram 1 .

Precis som många andra svenska tätorter är Södertälje en stad med växande befolkning där behovet av nya bostäder är stort. Genom drygt 

103 754. 987. Gävle. 102 904.

diagram 6. Födelsenetto Destination Södertälje.
Löjtnantsgatan 25a

486.

Antal hushåll: 40 076. Antal personer per hushåll (riket inom parantes): 2,39 (2,20) Bostäder. Södertälje (uttal (info)) är en tätort i Stockholms län och centralort i Södertälje kommun med 75 068 invånare (31 december 2019). Södertälje är beläget där Mälaren är förbunden med Östersjön genom slussen i Södertälje kanal, och är sedan 2000 den största tätorten helt belägen i landskapet Södermanland.
Wasa 1628 part 2


Ny lösning för översiktsplanering i samarbete med Södertälje kommun! Sokigo har under 2020 utvecklat en helt ny och heltäckande geodataplattform med tillhörande verksamhetsstöd.

Kostnaden för det svenska samhället är, enligt SBU:s beräkningar, cirka 87,5 miljarder kronor per år. Det är oerhört viktigt att omhändertagandet av denna grupp patienter genomsyrar all verksamhet i … Kommuner med högst andel personer med utländsk bakgrund, 2020 jämfört med 2019KvinnorMänTotaltRangKommunProcent (%)RangKommunProcent (%)RangKommunProcent Södertälje ligger bara ett par mil från Stockholm och är en av de tätorter som ökat mest i befolkning sedan 2010. Södertälje är en stad i Södermanland och centralort i Södertälje kommun. Södertälje Släktforskarförening bildades år 1978 och är en levande och växande förening.


Djurcell organeller

Under 1960-talet blev bostadsbristen akut. Den snabba befolkningsökningen gjorde att många nya bostadsområden byggdes kring Södertälje, många i samarbete 

Välj  Destination Södertälje | Södertälje kommun.